معرفی مدیریت خدمات شهری :
مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد چابهار یکی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت فنی و زیربنائی سازمان بوده و براساس چارت تشکیلاتی مصوب، دارای 4 اداره  می باشد و بخشی از وظایف شهرداریهای کشور را در منطقه آزاد به عهده دارد. اداره جات مصوب مدیریت خدمات شهری عبارتند از:

1ـ اداره پارکها و فضای سبز 
2ـ اداره تعمیر و نگهداری
3ـ اداره خدمات شهری
4ـ اداره زیباسازی

شرح وظایف کلی مدیریت خدمات شهری:

1) دریافت برنامه کاری و سیاستهای سازمان از مقام مافوق سازمانی
2) برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و نگهداری فضای سبز
3) برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور مربوط به زیباسازی و تجهیز مبلمان شهری
4) برنامه ریزی و نظارت برعملیات تنظیفات شهری و ارائه سایر خدمات شهری
5) انجام انواع عملیات ایمنی و آتش نشانی
6) تعمیر و نگهداری تأسیسات شهری و انواع سیستمهای برودتی سازمان
7) برنامه ریزی و نظارت برامور حمل و نقل شهری و علائم راهنمایی و رانندگی