شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 08:20

گزارش تصویری برگزاری مانور عملیاتی پایان دوره آموزش آتش نشانی