مدیرعامل و
رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره


  عبدالرحیم کردی
معاونت فرهنگی،
اجتماعی و گردشگری

معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری

مدیریت امور اجتماعی

مدیریت امور اجتماعی

مهدی آبروش
مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی

مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی

حسین کیخایی
مدیریت امور گردشگری

مدیریت امور گردشگری

طاهره شهرکی
سرپرست مدیریت محیط زیست

سرپرست مدیریت محیط زیست

علی مصطفی زاده
مدیر غذا، دارو و سلامت

مدیر غذا، دارو و سلامت

سعید علی بزرگ زاده
معاونت توسعه مدیریت

معاونت توسعه مدیریت

امیرحسین آزادی وفا
سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی

سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی

مهدی سرحدی اول
مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

  عبدالناصر عادلی فرد
مدیر فناوری اطلاعات و تحول اداری

مدیر فناوری اطلاعات و تحول اداری

رحیم بخش رامین
مدیریت پشتیبانی

سرپرست مدیریت پشتیبانی

  ناصر آبروش
مدیریت طرح و برنامه

مدیریت طرح و برنامه

جعفر میکلائی پاشا
مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

محمد هدایی
معاونت اقتصادی
و سرمایه گذاری

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

سعید عیسی زاده
مدیریت توسعه تجارت

مدیریت توسعه تجارت

محمد میری
مدیریت بازرگانی

سرپرست مدیریت بازرگانی

علی رجبی
مدیریت تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

مدیریت تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

مجتبی اسدی
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه

مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه

شکری بلوچ
معاونت فنی و زیربنایی

معاونت فنی و زیربنایی

  حمیداله بلیده ای
مدیر امور شهری و روستایی

مدیر امور شهری و روستایی

اقبال صادقی
مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی

مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی

علی اصغر رودبارانی
سرپرست مدیریت عمران و طرح های زیربنایی

سرپرست مدیریت عمران و طرح های زیربنایی

عبدالباسط میرکازهی ریگی
معاونت حمل و نقل
و ترانزیت

معاونت حمل و نقل و ترانزیت

محسن محمدی معین
مدیر گسترش حمل و نقل و ترانزیت

مدیر گسترش حمل و نقل و ترانزیت

   علی جلالی
مدیر خدمات پایانه و انبارها

مدیر خدمات پایانه و انبارها

سعید مقدم
دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور
و دبیر شورای تامین سازمان منطقه آزاد

دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور و دبیر شورای تامین سازمان منطقه آزاد

علیرضا ایزدبخش
سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

حسام الدین یوسفی
مدیرکل حوزه مدیرعامل

مدیرکل حوزه مدیرعامل

مسیح جوادپور
مشاوران
مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک

مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک

 مجتبی حقیقتیان
مدیر کل حراست

مدیرکل حراست

داود محمودی
سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد

  عبدالرزاق تخش
شرکت های تابعه
مدیریت کار و خدمات اشتغال