سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، به همت اندیشمندان معتقد به عزت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارزشهای متعالی اسلام و آرمان های انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن از یک سو و با عنایت به تحولات بین المللی و منطقه ای در آسیای جنوب غربی و فضای نوین اقتصاد و سیاست منطقه و جهان تدوین گردیده و با ابلاغ مقام معظم رهبری به مسئولیت و تعهدی ملی تبدیل شده تا به مدد تصویر روشنی که در افق آینده ترسیم شده است، عزم و حدت ملی آن را محقق می سازد در این سند، رشد و توسعه پایدار کشور، کم کردن فاصله با کشورهای توسعه یافته و ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران به رتبه نخست منطقه مدنظر قرار گرفته است.
رشد و توسعه پایدار از طریق ایجاد اشتغال و فعالیت مولد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب فن آوری ‌های یپیشرفته صنعتی و خدمات، ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی براساس مزیت ها، افزایش بهره وری و بسط تخصص و آگاهی نیروی کار و ایجاد بخش خصوصی قوی در میدان رقابت و رفع موانع تولید و امثالهم امکان پذیر می شود. تقریباً تمام وظایف قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور و از جمله منطقه آزاد چابهار مبتنی بر آرمان های مطرح شده در سند چشم انداز است ، و این بدان معناست که این مناطق می توانند و باید در راستای تحقق اهداف متعالی و مشترک سند چشم انداز و مسئولیت های قانونی مناطق آزاد استفاده نماییم و راه را برای دستیابی به جایگاه نخست در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی هموار سازیم،
پاسخ این است که به مدد عزم ملی و همت عالی مردم و تدبیر مسئولین وتوانایی های  عظیم ایران می توان در کمترین زمان به تصویری امیدبخش دسترسی یافت ، گوشه ای از توانایی ها ی برجسته عبارتند از :
-    تمدن و فرهنگ غنی با وحدت جوامع و اقوام در یکپارچگی سرزمین با پیشینه تاریخی طولانی و میراث مشترک همه ایرانیان
-    جایگاه استثنایی و برتر ایران به لحاظ جغرافیای اقتصادی و جغرافیای راهبردی در منطقه
-    سرمایه های انسانی و اجتماعی غنی با قابلیت های فراوان
-    وجود خلاقیت و استعداد در داخل و خارج کشور
-    استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران
-    بهره مندی و از تنوع اقلیمی، وسعت سرزمین و منابع کشاورزی
-    وجود ذخایر غنی هیدروکربورها، کانی های فلزی و غیر فلزی و منابع طبیعی گسترده
-    داشتن زیربناهای گسترده کالبدی و غیرکالبدی حمل و نقل
-    داشتن ساختارهای مردم سالارانه حقوقی، اجتماعی و قانونی
-    داشتن تجربه فعالیت صنعتی و انباشت سرمایه فیزیکی به رغم تحریم ها این توانایی ها است که می تواند مددکار مسئولین کشور برای رفع موانع و محو کمبودها و به بی برنامه گی های  مانده شود که بی شک نقش عالمان و اصحاب رسانه ها در شکل دهی و معطوف کردن افکار ملت به آن به لحاظ ملی بسیار مهم است.
حرکت از وضع نامطلوب به سوی شرایط مطلوب نیازمند شناخت شرایط داخلی و روند تحولتات جهانی از سوی افکار عمومی است. این شناخت، ملت و صاحبان اندیشه و کوشندگان راه عزت ایران را در مسیری درست قرار دهد.
همراهی و همدلی متوازنی بر مبنای خردورزی و تدبیر میان حاکمیت سیاسی و دولت با مردم و نخبگان فراهم می سازد تا مهمترین مسایل و تنگناهای اقتصادی ملی را شناسایی کنند و با انجام اصلاحات مدیریتی و عملیاتی، تعاملی سازنده برای به حرکت در آوردن تمامی استعداد های ملی جهت دستیابی به رشد سریع ایجاد نمایند.
به نظر می رسد مهمترین محورها چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه آزاد چابهار به عنوان الگو و رکن در منطقه چابهار، استان سیستان و بلوچستان و محور شرق کشور، برای دستیابی به جهش در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با سند چشم انداز موارد ذیل را شامل می شود:
1-    تدوین برنامه رشد در مسیر توسعه پایدار و متوازن مدنظر سند چشم انداز
2-    فراهم سازی شرایط امنیت و ثبات برای سرمایه های مادی و معنوی
3-    اتکای توسعه به دانش بنیانی و دانایی محوری
4-    رقابتی کردن فضای اقتصاد در چارچوب راهبرد اقتصادی
5-    تعامل سازنده و هدفمند با قدرت های منطقه و بین المللی
6-    اصلاح ساختارهای اداری و کم کردن دخالت و تصدی گری دولتی
7-    بهسازی نیروهای انسانی و آموزش مجدد انها
8-    استاندارد سازی مقررات و رویه های جاری
9-    ایجاد شرایط مناسب برای امنیت سرمایه گذاری و تضمین سود سرمایه
10-      توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صادرات مجدد و بهبود تراز بازرگانی کشور از طریق افزایش درآمدهای صادراتی در تحقق این مهم منطقه آزاد چابهار بعنوان رکن اصلی توسعه کشور در محور شرق برای تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تمام امکانات خویش را بهسازی کرده و به کار خواهد گرفت.
گرچه محور شرق ایران در شرایط فعلی از آمادگی کامل برای حضور فعال در اقتصاد آسیای مرکزی و میانه و افغانستان برخوردار نیست، اما می توان با توجه به امکانات و توانایی ها و مطالعات انجام شده به سرعت زیرساخت ها و شرایط لازم را فراهم نموده و سپس با برنامه ای راهبردی به مرور زیرساخت ها و امکانات را تکمیل نمود.
اگر تحولات بین المللی را متناسب با بستر تاریخی سند چشم انداز برای دهه آینده تحلیل نماییم تموجه خواهیم شد که منطقه راهبردی آسیای مرکزی و میانه و افغانستان چه جایگاه پر اهمیتی خواهند داشت. آسیای مرکزی و میانه سوای سوای منابع غنی هیدروکربوری و سایر منابع و مواد معدنی پر ارزش، برای قدرت های جهانی عمقی استراتژیک بین روسیه و چین است و تنها راه دست یابی دارای ثبات و امنیت در چشم انداز ده ساله و حتی پس از آن جمهوری اسلامی ایران است. همچنین کشورهای آسیای مرکزی و میانه و افغانستان بازاری گسترده روبه رشد و دارای تقاضای بسیار برای کالاهای تولیدای ایران و سایر کشورهاست.
توسعه که ریشه و پایه آن در جنوب از طریق بندر و منطقه آزاد چابهاربه دریای عمان و آب های بین المللی متصل می شود، ارزانترین آسان ترین راه برای ترانزیت مواد نفتی و گازی آسیای میانه به جهان است و از سوی دیگر راه امن نقل و انتقال کالا به این کشورها نیز از این محور می گذرد.
این موارد تنها گوشه هایی از توانایی های نهفته محور شرق کشور برای تحقق بخش مهمی از آرمان های مندرج در سند چشم انداز است. تنها درآمد ترانزیت نفت و گاز و ترانزیت کالا از طریق منطقه مزبور (چابهار)می تواند تامین کننده سرمایه گذاری کلانی در محور شرق باشد، و ضمن آنکه اشتغال ایجاد شده از محل توسعه محور شرق نیز بسیار گسترده خواهد بود و مهمتر از همه، امنیت ملی کشور در این منطقه از طریق توسعه پایدار و متوازن، فعالیت پاک و مولد و ایجاد اشتغال گسترده، ارتقا خواهد یافت و فقر و محرومیت از چهره منطقه رخت خواهد بست.