مصاحبه مردمی در مورد حوادث مکه
مصاحبه با آقای علیرضا خمسه (بازیگر)
مصاحبه با حمید لولایی ( بازیگر )
افتتاح دفتر خبرگزاری صدا و سیما در منطقه آزاد چابهار