عملکرد معاونت فنی و زیربنایی از سال 71 تا پایان 94

 

 


 

 

ردیف نام مناقصه نام برنده مبلغ قرارداد ( ریال) مستندات
1 خدمات خودرویی به سازمان منطقه آزاد چابهار شرکت تاکسیرانی هامون 3،613،400،000  
2 انجام تنظیفات ساختمانهای اداری و نگهداری شبکه های آب و فاضلاب شرکت گلبان چابهار 11،710،094،139 مشاهده صورتجلسه
3 پروژه خرید و اجرای مصنوعات و ملزومات دکوراسیون و تجهیز سالن های جانبی سالن همایش بین المللی شرکت فارس تکنولوژی کیش 21,854,765,120 مشاهده صورتجلسه

 


                    


 

 

 

اهم اقدامات سفر اجرایی خدمات سفر و نوروز 1394

نتایج تجمیعی نظرسنجی از مسافران نوروزی1394 منطقه آزاد چابهار