شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 09:05

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای

اطلاعات تکميلي

 • نام دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • نشانی دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ساختمان اداری شماره یک
 • موضوع مناقصه: 1- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه یک 2- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه دو 3- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه سه
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: برای خرید اسناد جهت هر ناحیه به تفکیک مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ريال، واریز به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
 • تاریخ فروش اسناد: از روز دوشنبه مورخ 96/4/26 لغایت روز چهار شنبه مورخ 96/5/4
 • آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 96/5/15
 • محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 96/5/16 رأس ساعت 13:30 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان
 • محل دریافت و تحویل اسناد: چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه
 • توضیحات:

  نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات  اعلام خواهد شد و مناقصه گرانی که حداقل  امتیاز  لازم (60) را کسب نمایند جهت تکمیل اسناد  مناقصه دعوت خواهند گردید.
  محل دریافت و تحویل اسناد : مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
  مناقصه گران بایستی حائز  رتبه در رشته کشاورزی (حداقل 4 ) از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری  بوده  و یا گواهی صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (حداقل رتبه 7) را داشته باشند.
  ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه ، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت ، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه الزامی می باشد.
  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  35320337-  35312355-35312236-054 تماس حاصل فرمائيد.
  سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.