سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 12:38

آکهی تجدید مناقصه نوبت دوم خرید ، حمل و تخلیه آب شرب و مصرفی مورد نیاز سازمان

اطلاعات تکميلي

  • نام دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
  • نشانی دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ساختمان اداری شماره یک